منظم (۱۰ تصویر)

متولدین #اول_شهریور#بخشنده#مهربان#منظم#باوقار #فداکار  * #تو...
۱

متولدین #اول_شهریور#بخشنده#مهربان#منظم#باوقار #فداکار * #تو...

@MehrBanooo_2018مگر می‌شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد...

@MehrBanooo_2018مگر می‌شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد...

حکمتهای قرآنی (۲)۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا ...

حکمتهای قرآنی (۲)۶-مسخره مکن که مسخره می شوی . ٧-ظلم مکن تا ...

#همسرانه:white_left_pointing_backhand_index::double_exclamat...

#همسرانه:white_left_pointing_backhand_index::double_exclamat...

مگر می‌شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خالق دانه‌های ...
۱

مگر می‌شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خالق دانه‌های ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

درخت تواضعیکی از خصلت های زیبای انسانی که می تواند در زندگی ...

درخت تواضعیکی از خصلت های زیبای انسانی که می تواند در زندگی ...

درونِ یک #زنچهار زنِ دیگر را هم میتوان دید:دخترکی #شَرو_شیطا...
۱

درونِ یک #زنچهار زنِ دیگر را هم میتوان دید:دخترکی #شَرو_شیطا...

به #فرزند بیاموزید که #منظم و #مرتب باشد، #نظم و #ترتیب در #...

به #فرزند بیاموزید که #منظم و #مرتب باشد، #نظم و #ترتیب در #...

"یک وقت یک افسر عالی‏‌رتبه حزب‌‏اللهیِ مشهور در ارتش نزد من ...
۴

"یک وقت یک افسر عالی‏‌رتبه حزب‌‏اللهیِ مشهور در ارتش نزد من ...

digikala