منطق_ولایت (۱۳ تصویر)

علی علیه السلام به ما آموخت:ملاک #مصادره ثروت های بادآورده ا...

علی علیه السلام به ما آموخت:ملاک #مصادره ثروت های بادآورده ا...

◘ الان #جوانان فکر می‌کنند که مدرک‌ها می‌خواهند با هم ازدواج...
۱۲

◘ الان #جوانان فکر می‌کنند که مدرک‌ها می‌خواهند با هم ازدواج...

درباره انقلاب می‌گفتند #دیکاتوری_نعلین!¤ امـام خامنـه‌ای :«د...

درباره انقلاب می‌گفتند #دیکاتوری_نعلین!¤ امـام خامنـه‌ای :«د...

◘ الان #جوانان فکر می‌کنند که مدرک‌ها می‌خواهند با هم ازدواج...
۱

◘ الان #جوانان فکر می‌کنند که مدرک‌ها می‌خواهند با هم ازدواج...

جنگ برسر #عقیده!چقدر درمورد اصول #عقاید_شیعی می‌دونیم؟اصلاً ...

جنگ برسر #عقیده!چقدر درمورد اصول #عقاید_شیعی می‌دونیم؟اصلاً ...

#چکیده:
"شما آزادید در کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کا...
۳

#چکیده: "شما آزادید در کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کا...

○ امام خامنه ای:قاطعا عرض میکنم، #اهانت به هرکدام از #زوجات_...
۱

○ امام خامنه ای:قاطعا عرض میکنم، #اهانت به هرکدام از #زوجات_...

اسلام یعنی مجموع اندیشه های #عملی و ایضاً #کاربردی ..* باید ...

اسلام یعنی مجموع اندیشه های #عملی و ایضاً #کاربردی ..* باید ...

* آیت الله #مجتهدی_تهرانی:

آنچه از سر گذشت ، شد سرگذشت...
ح...

* آیت الله #مجتهدی_تهرانی: آنچه از سر گذشت ، شد سرگذشت... ح...

○ #آیا_میدانید ازدواج فقط وصلت دونفر باهم نیست بلکه وصلت و ا...
۱۵

○ #آیا_میدانید ازدواج فقط وصلت دونفر باهم نیست بلکه وصلت و ا...

‌ما از #جنگ گروهی (میان #احزاب) همیشه بدمان می آید و سخت معت...
۱

‌ما از #جنگ گروهی (میان #احزاب) همیشه بدمان می آید و سخت معت...

گروهی از #زنان #گنج و #غنیمت محسوب می‌شوند. این گروه، زنانی ...
۶

گروهی از #زنان #گنج و #غنیمت محسوب می‌شوند. این گروه، زنانی ...

ما با #اسراییل وارد #جنگ خواهیم شد؛هرکس با ماست، #بسم_الله!ه...

ما با #اسراییل وارد #جنگ خواهیم شد؛هرکس با ماست، #بسم_الله!ه...