منافقین (۵۷۹ تصویر)

اعتراف یک مامور اطلاعاتی امارات و عربستان

اعتراف یک مامور اطلاعاتی امارات و عربستان

حافظه تاریخی

حافظه تاریخی

از شعار تا عمل
۱

از شعار تا عمل

یه مشت الکی خوش
۱

یه مشت الکی خوش

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

🔺 این جماعت فتنه گر، مثلا در حصرن 😐 خون کشته شده های فتنه 88...

خودتحریمی

خودتحریمی

ما خیلی خوبیم
۲

ما خیلی خوبیم

آقای لیبرال

آقای لیبرال

لعنت به اصلاحاتی ها و رفتارهای ضدفرهنگ وضد مذهبیشون

لعنت به اصلاحاتی ها و رفتارهای ضدفرهنگ وضد مذهبیشون

لیبرال منافقین

لیبرال منافقین

تاکید سازمان ملل و نهادهایی از این دست همواره این بوده که جه...

تاکید سازمان ملل و نهادهایی از این دست همواره این بوده که جه...

حرکت موذیانه ی شهرداری تهران.بعد برداشنم نام شهید از کوچه ها...
۱۰

حرکت موذیانه ی شهرداری تهران.بعد برداشنم نام شهید از کوچه ها...

آتش زدن دختر 2 ساله

آتش زدن دختر 2 ساله

استفاده ابزاری منافقین از زنان

استفاده ابزاری منافقین از زنان

اگر اعدام نمیشدند

اگر اعدام نمیشدند

میرم رجوی و حقوق زنان

میرم رجوی و حقوق زنان

حقوق زنان از دید مریم رجوی و منافقین

حقوق زنان از دید مریم رجوی و منافقین

پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاددرود خدا بر امیر...
۱

پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرورآفرین مرصاددرود خدا بر امیر...

إِنَ‌ رَبَّکَ‌ لَبِالْمِرْصَادِ

إِنَ‌ رَبَّکَ‌ لَبِالْمِرْصَادِ

پشت پرده برخی ترندسازی ها
۲

پشت پرده برخی ترندسازی ها