ملتمس_به_دعای_نیکان (۲۱ تصویر)

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

** #مسلمانه_طور نوشت:**یک جایی هست در خانه که #آدم وقتی نگاه...

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...
۱

**#دل_نوشت:و من #گریخته ام و در پی من #صیادها و فرا رویم #دا...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من
وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#عشق_نوشت:#قفس یعنی #دهان من وقتی #زبانم، روی #اسم شما #قف...

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**#دل_نوشت:مرا به بهشت چه نیاز؟؟!بهشت من همینجاست.....!!!......

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...
۲

**.#عشق_نوشت:ای وای! اگر، امام رضایی، نداشتم...!...السلام عل...

**.کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...ندا آمد بر در خان...

**.کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی میکرد...ندا آمد بر در خان...

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...
۲

**#غمنامه_نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗ...

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...
۱

**#غمنامه_نوشت:اشکم چکید گوشه پلکم که خیس شدبا یک سلام بر تو...

**غروب که میشود،مگرمی شودبی خیالِ سکوت این دروپنجره هاشد..؟؟...
۲

**غروب که میشود،مگرمی شودبی خیالِ سکوت این دروپنجره هاشد..؟؟...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

**#دل_روح_جان_نوشت:باید سلام کرد بر سَرهای سرخ بی کلاه ..بای...

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...

*#نیایش_آرام_بخش_دلها**ای آنکه گرهِ کارهای فرو بسته به سر ان...

**#غم_نوشتاز فراق کربلا پیوسته دارم زمزمهترسم این هجران دهد ...

**#غم_نوشتاز فراق کربلا پیوسته دارم زمزمهترسم این هجران دهد ...

**"بسم رب الصّادق "یا امام صادق ع .... نه رواقی، نه گنبدی، ح...

**"بسم رب الصّادق "یا امام صادق ع .... نه رواقی، نه گنبدی، ح...

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...
۱

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...
۱

**اینجاست خاک #ری وَ مُلقَّب به #کربلاستخیلی گران تمام شده،م...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#عشق_نوشت :رضای تو را من رضایم، رضا(ع) جان به دربار تو من ...

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...
۱

**#بیقراری_نوشت:.شده ام مثل مریضی که پس از قطع امیددر پی معج...

**#شاعر_نوشتﻏﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﺿﺮﯾﺤﺖ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ*...

**#شاعر_نوشتﻏﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺩﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﺿﺮﯾﺤﺖ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ*...