مـن (۱۰۷ تصویر)

#مـن عاشـق همان "دوستت‌دارم" هایی هستـم که نمی‌گوییکه با نگا...
۱

#مـن عاشـق همان "دوستت‌دارم" هایی هستـم که نمی‌گوییکه با نگا...

#مـن حـسـابـدارم😌و چـنـد سـال اسـت کـہ حـسـابـدارے خـوانـدم ...
۷

#مـن حـسـابـدارم😌و چـنـد سـال اسـت کـہ حـسـابـدارے خـوانـدم ...

از پایـیز مهـرش بــراے #تــوبــرگ ریــزش بــراے #مـن ... 🍁 ...
۱

از پایـیز مهـرش بــراے #تــوبــرگ ریــزش بــراے #مـن ... 🍁 ...

#گاهی هوس میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم #دلم را وسط بگذارم...
۲

#گاهی هوس میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم #دلم را وسط بگذارم...

#خـــدا #طـــو را ڪه می آفــریدحواســش پـرت آرزوهــای #من بو...
۸۱

#خـــدا #طـــو را ڪه می آفــریدحواســش پـرت آرزوهــای #من بو...

#مـن از ٺـبـار دخـٺـرهـاۍ ٺـکـرارۍ نـیـسـٺـم !مـن هـمـانـم ٺ...
۱۳

#مـن از ٺـبـار دخـٺـرهـاۍ ٺـکـرارۍ نـیـسـٺـم !مـن هـمـانـم ٺ...

صبح #مـنخــــیر شـــود   از پس یک     خــــنده‌ی #تـــ...

صبح #مـنخــــیر شـــود از پس یک خــــنده‌ی #تـــ...

أوصي خـواتي الألتزام بالحجاب والعباءة والدراسة والالتزام الأ...

أوصي خـواتي الألتزام بالحجاب والعباءة والدراسة والالتزام الأ...

#خـدایـــاجا بـہ #اندازہ‌ے تنہـایــے #مـن دارے...! ڪہ #امـشـ...

#خـدایـــاجا بـہ #اندازہ‌ے تنہـایــے #مـن دارے...! ڪہ #امـشـ...

#همســرم 👈ℳ👉😘💗😘امـــــا هرچیزی بهانه‌ای می‌خواهدمــــــثل زن...
۱۹

#همســرم 👈ℳ👉😘💗😘امـــــا هرچیزی بهانه‌ای می‌خواهدمــــــثل زن...

#مـن حتی به پرسه زدن ستاره ایبه دور #تو حسودی میکنمپس در این...

#مـن حتی به پرسه زدن ستاره ایبه دور #تو حسودی میکنمپس در این...

ولك تدري انـي #مـن اشـتـاگـلـك..#توجـعـنـي حـتـى #الـعافيه

ولك تدري انـي #مـن اشـتـاگـلـك..#توجـعـنـي حـتـى #الـعافيه

میشـودعکسی از آغوشتبرای #مـن بفرستی؟جایی میان بـازو های #تـو...

میشـودعکسی از آغوشتبرای #مـن بفرستی؟جایی میان بـازو های #تـو...

دستم به #دوست داشنتکه بند شدهاز #دنیا بی نیاز شده امچرا که#ت...
۱

دستم به #دوست داشنتکه بند شدهاز #دنیا بی نیاز شده امچرا که#ت...

#تــواز عـالـم #مـرا خـواهـے #مـناز عـالـم #تــو را خـواهـم...
۲

#تــواز عـالـم #مـرا خـواهـے #مـناز عـالـم #تــو را خـواهـم...

#گاهی هوس میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم #دلم را وسط بگذار...
۱

#گاهی هوس میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم #دلم را وسط بگذار...

نگران #مـن نباشمن بعداز #تـو #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان ...
۲

نگران #مـن نباشمن بعداز #تـو #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان ...