مــــــن (۲۰ تصویر)

🍓🌟💕🍭﷽🍓🌟💕🍭

🍓🌟💕🍭﷽🍓🌟💕🍭

🌙💓🦋🌙💓🦋🌙💓🦋#بســــــم_الله_الرحمــــــن_الرحیــــــم💓🌟 #مـــــ...
۵

🌙💓🦋🌙💓🦋🌙💓🦋#بســــــم_الله_الرحمــــــن_الرحیــــــم💓🌟 #مـــــ...

:two_hearts:   :cherry_blossom:   #صابونــــــــــــورنگــــ...
۲

:two_hearts: :cherry_blossom: #صابونــــــــــــورنگــــ...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts:...
۱

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من:rainbow::two_hearts:...

#هـــــــــر دو #بــــــازی کــــــــردیم #تـــــــــو بـا #...
۷

#هـــــــــر دو #بــــــازی کــــــــردیم #تـــــــــو بـا #...

#نــــازنین_نگــــارم ...#مــــــن ...هر کسی رو می تونستم دو...
۲۸

#نــــازنین_نگــــارم ...#مــــــن ...هر کسی رو می تونستم دو...

‌آغوشت همان افقی‌ ستکه خورشید آرزو می‌کندهر صبح از آنطلوع کن...

‌آغوشت همان افقی‌ ستکه خورشید آرزو می‌کندهر صبح از آنطلوع کن...

#تــــــــو باشی :boy::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2::...

#تــــــــو باشی :boy::emoji_modifier_fitzpatrick_type-1-2::...

بیایید کانالم لطفا:heavy_black_heart:ⱢƟⱱƎ & ĦĄƮƎ :heavy_blac...

بیایید کانالم لطفا:heavy_black_heart:ⱢƟⱱƎ & ĦĄƮƎ :heavy_blac...

:heavy_black_heart:ⱢƟⱱƎ & ĦĄƮƎ :heavy_black_heart:#تــــــــ...
۱

:heavy_black_heart:ⱢƟⱱƎ & ĦĄƮƎ :heavy_black_heart:#تــــــــ...

#مــــــن#ℳε#1396_7_11
۱

#مــــــن#ℳε#1396_7_11

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘☜♔ :neutral_face:تــــــــو به #مــــــن ه...
۹

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘☜♔ :neutral_face:تــــــــو به #مــــــن ه...

.قبــوݪ دارم کـہ خـطــا کـارمراضـیــــــم بـہ ســزاے ا؏ــمال...
۱

.قبــوݪ دارم کـہ خـطــا کـارمراضـیــــــم بـہ ســزاے ا؏ــمال...

#عشــــــق_دلـــــــمـ :white_right_pointing_backhand_index:...

#عشــــــق_دلـــــــمـ :white_right_pointing_backhand_index:...

حکـــــــــــــــــــــایت من…حکایت کسی بود ک #عاشق_دریا بود...
۴

حکـــــــــــــــــــــایت من…حکایت کسی بود ک #عاشق_دریا بود...

#تــــــــوهمیشه بوده ای در #مــــــن#حتی روزهایی را که نمیش...
۱

#تــــــــوهمیشه بوده ای در #مــــــن#حتی روزهایی را که نمیش...

#مــــــن جیگـــره کیـــم ؟؟
۳۲

#مــــــن جیگـــره کیـــم ؟؟