مغز_در_رفته (۳ تصویر)

کم محلی شومآ عمیقا ب تخم چپ مآس [♡]=| #تخم_چپ #شاخ #سیگار #م...
۳

کم محلی شومآ عمیقا ب تخم چپ مآس [♡]=| #تخم_چپ #شاخ #سیگار #م...

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـمشـُمـا هـَمینـَم نیـست...
۱

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـمشـُمـا هـَمینـَم نیـست...

وَ مَن هِزآرآن بـآر دَر خوآب هـآیم عَز روی بُلندی هـآیی پَرت...
۲

وَ مَن هِزآرآن بـآر دَر خوآب هـآیم عَز روی بُلندی هـآیی پَرت...