مغرور (۲۵۵ تصویر)

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون...

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون...

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها :) ♡ #مغرور
۷

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها :) ♡ #مغرور

من اینم هر کی خواست میشم فداش هر کی نخواست خدا پشت و پناش :)
۲

من اینم هر کی خواست میشم فداش هر کی نخواست خدا پشت و پناش :)

عٍآدَمٍآعٍیً وٍآصِعً مٍآ خٍآصَنٍ کِعً مٍآ رٌوً بًآ اَخٍلًآقٍ بَدمونًٍ خٍوًآصٰتَنّٔ🇮🇷😹
 #مغرور
۴۴۷

عٍآدَمٍآعٍیً وٍآصِعً مٍآ خٍآصَنٍ کِعً مٍآ رٌوً بًآ اَخٍلًآقٍ بَدمونًٍ خٍوًآصٰتَنّٔ🇮🇷😹 #مغرور

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست #مغرور  #لاتی

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست #مغرور #لاتی

خط انتقال معارف | استاد علی صفایی حائری

خط انتقال معارف | استاد علی صفایی حائری

پادکست | سهم تو از دنیا | استاد علی صفایی حائری

پادکست | سهم تو از دنیا | استاد علی صفایی حائری

پادکست |تو دروغ های ما را بخر | استاد علی صفایی حائری

پادکست |تو دروغ های ما را بخر | استاد علی صفایی حائری

تکست بسیار خفن😎💪🏻
۵

تکست بسیار خفن😎💪🏻

یِـح حِسـح تِنِفُر نِصـبَت بِح هَمح:]👐🏾#مغرور  #انتقام

یِـح حِسـح تِنِفُر نِصـبَت بِح هَمح:]👐🏾#مغرور #انتقام

هی روزگاررررررر

هی روزگاررررررر

استاد علی صفایی حائری

استاد علی صفایی حائری