معمولان (۷ تصویر)

_چند روز پیش به همراه نوید ولی‌زاده و میثم کریمی به #مناطق_س...

_چند روز پیش به همراه نوید ولی‌زاده و میثم کریمی به #مناطق_س...

در حاشیه‌ی خبر: #سیل_لرستان، پل تازه افتتاح‌شده‌ی #کاکارضا ر...
۷

در حاشیه‌ی خبر: #سیل_لرستان، پل تازه افتتاح‌شده‌ی #کاکارضا ر...

#پلدختر #سیل #لرستان #معمولان
۱

#پلدختر #سیل #لرستان #معمولان

اینجا کسی بر زمین نمانده ،هرکسی خانه ی دیگر اقوام پناه دارد ...
۱۳

اینجا کسی بر زمین نمانده ،هرکسی خانه ی دیگر اقوام پناه دارد ...

عکس بالا:ما کودکان زلزله‌زده سر‌پل‌ذهاب عیدی خود را به کودکا...
۵۸

عکس بالا:ما کودکان زلزله‌زده سر‌پل‌ذهاب عیدی خود را به کودکا...

جاده دسترسی به #معمولان پس از سیل ویرانگر ۱۲ فروردین#سیل_‌لر...

جاده دسترسی به #معمولان پس از سیل ویرانگر ۱۲ فروردین#سیل_‌لر...

آب از سر #معمولان گذشت وضعیت روستای دمرود علیا بخش معمولان:n...
۷

آب از سر #معمولان گذشت وضعیت روستای دمرود علیا بخش معمولان:n...