معصومین (۳۲۰ تصویر)

می روم نخلستان تا شاید کمی آرام گیرم...
۱

می روم نخلستان تا شاید کمی آرام گیرم...

احترام به والدین

احترام به والدین

سیره .انار
۱

سیره .انار

علي (ع) با چشماني گريان پيشاني زهرايش را بوسيد

علي (ع) با چشماني گريان پيشاني زهرايش را بوسيد

✅با اینکه پیامبران و امامان معصومند، پس چرا #استغفار و گریه ...

✅با اینکه پیامبران و امامان معصومند، پس چرا #استغفار و گریه ...