معذرت (۲۵ تصویر)

پارت 40با چشماش که بخاطر گریه قرمز شده بود داشت تو چشمام نگا...
۵

پارت 40با چشماش که بخاطر گریه قرمز شده بود داشت تو چشمام نگا...

••𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 ڪاش جایه اینڪه تر...

••𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔 ڪاش جایه اینڪه تر...

دیدار  دخترمسافر #اسنپ با #سعید_عابد:small_orange_diamond:دخ...
۳

دیدار دخترمسافر #اسنپ با #سعید_عابد:small_orange_diamond:دخ...

عشقینممنون از همه اونایی ک حالمو پرسیدننگرانم شدنکامنت زدننا...
۲۱

عشقینممنون از همه اونایی ک حالمو پرسیدننگرانم شدنکامنت زدننا...

#معذرت خواهی شکستن غرور نیست )

#معذرت خواهی شکستن غرور نیست )

#معذرت خواهی:winking_face:
۲

#معذرت خواهی:winking_face:

:dove_of_peace:چقدر از مَنش این #شهدا دور شدیـم    ❀آنقدر خی...

:dove_of_peace:چقدر از مَنش این #شهدا دور شدیـم ❀آنقدر خی...

آهنگ #معذرت #شهاب_مظفری
 #معذرت اگه کمم واسه دلت ، نگفتم حرف...

آهنگ #معذرت #شهاب_مظفری #معذرت اگه کمم واسه دلت ، نگفتم حرف...

سلام به تموم #آبجی و #داداشام...من یه #معذرت #خواهی بهتون #ب...
۷

سلام به تموم #آبجی و #داداشام...من یه #معذرت #خواهی بهتون #ب...

#شهاب_مظفری :heavy_black_heart: #معذرت
۱

#شهاب_مظفری :heavy_black_heart: #معذرت

معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هرچی که بگیکاری کردم که دائم...
۲

معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هرچی که بگیکاری کردم که دائم...

#معذرت خواهی شکستن غرور نیس،،نشونهـ ی شعوره:purple_heart:#he...
۱۰

#معذرت خواهی شکستن غرور نیس،،نشونهـ ی شعوره:purple_heart:#he...

#آپدیت #توییتر #هوپی*3.12.2011 #hopefilm #kimtaehyung *#twt ...
۲

#آپدیت #توییتر #هوپی*3.12.2011 #hopefilm #kimtaehyung *#twt ...

طلب حلالیت دارم از همتوناگه شوخی کردیم دلخور شدید اگه تند بر...
۸

طلب حلالیت دارم از همتوناگه شوخی کردیم دلخور شدید اگه تند بر...

#طریقه #معذرت #خانم #تقصیر
۵

#طریقه #معذرت #خانم #تقصیر