معجزه (۳۲۶ تصویر)

💚 وقت طواف دور حرم فکر میکنم .. این خانه بی دلیل ترک برنداشت...

💚 وقت طواف دور حرم فکر میکنم .. این خانه بی دلیل ترک برنداشت...

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

زندگی را زندگی کنید
۴

زندگی را زندگی کنید

ما به جمهوری زهرایی خود می نازیم
۱

ما به جمهوری زهرایی خود می نازیم

معجزه علمی قرآن .. لطفا بخوانید ..

معجزه علمی قرآن .. لطفا بخوانید ..

مثل من باشین😌😎معجزه شما کیه؟تگش کنید.#استوری#معجزه#قشنگ_گراف...
۱۵

مثل من باشین😌😎معجزه شما کیه؟تگش کنید.#استوری#معجزه#قشنگ_گراف...

معجزه علمی قرآن ..لطفا بخوانید..

معجزه علمی قرآن ..لطفا بخوانید..

#معجزه

#معجزه

خدایی که به شدت کافیست
۱

خدایی که به شدت کافیست

☘ گاهی عشق #معجزه می‌کند و بی‌سیم‌چی گردان ، آشنای غریب #شهد...

☘ گاهی عشق #معجزه می‌کند و بی‌سیم‌چی گردان ، آشنای غریب #شهد...

اگر شخصی از طرفداران سینه چاک حسن آقامیری خواست اظهار نظری ک...
۲

اگر شخصی از طرفداران سینه چاک حسن آقامیری خواست اظهار نظری ک...

معجزه بسیار عجیب قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش .. حتما بخوانید ..

معجزه بسیار عجیب قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش .. حتما بخوانید ..

معجزه بسیار عجیب قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش .. حتما بخوانید ..

معجزه بسیار عجیب قرآن در ۱۴۰۰ سال پیش .. حتما بخوانید ..

#خدا. #الله. #قران. #انسان. #خلقت. #خالق. #معجزه #تکست_خاص #...
۴

#خدا. #الله. #قران. #انسان. #خلقت. #خالق. #معجزه #تکست_خاص #...

عاشقتم ... از اعماق وجودم
۱

عاشقتم ... از اعماق وجودم

عاشق باشیم ... عاشق خدا
عکس بلند
۲

عاشق باشیم ... عاشق خدا

خدا صدامونو می شنوه ...
۳

خدا صدامونو می شنوه ...