معجر (۱۰ تصویر)

بسم الله ...از بس جلیله اے عبــاس داده اےامــا نخ #معجر نداد...

بسم الله ...از بس جلیله اے عبــاس داده اےامــا نخ #معجر نداد...

بخواب با #غیرت راحت بخواب اینبار کسی به #معجر زنان دست نزدرا...

بخواب با #غیرت راحت بخواب اینبار کسی به #معجر زنان دست نزدرا...

#زینب همان کسی است که در راه عفتش :rose: :white_up_pointing_...

#زینب همان کسی است که در راه عفتش :rose: :white_up_pointing_...

ای اهل عالم بدانین....    امشب،    محرم ما شروع میشود    مقت...
۴

ای اهل عالم بدانین.... امشب، محرم ما شروع میشود مقت...

.من اگر روزی دختر داشته باشم....من اگر روزی #دختر داشته باشم...
۶

.من اگر روزی دختر داشته باشم....من اگر روزی #دختر داشته باشم...

‏⠀السَّلامُ عَلَیکِ یا عَقیلَةُ العَرَب (س)گفتم از کوه بگویم...
۱

‏⠀السَّلامُ عَلَیکِ یا عَقیلَةُ العَرَب (س)گفتم از کوه بگویم...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...
۱

** #درد_نامه نوشت :‌#مقتل نوشته است که #ام_المصائب استرحلت ن...

#پلک های نیمه بازش، #آیه های درد بود/آخرین ساعات #عمر #حیدر ...
۲

#پلک های نیمه بازش، #آیه های درد بود/آخرین ساعات #عمر #حیدر ...

#غصه #معجر من را نخوری#باباجان#چادرم #سوخته امابه سرم هست #ه...
۳

#غصه #معجر من را نخوری#باباجان#چادرم #سوخته امابه سرم هست #ه...