معاویه (۷۴ تصویر)

🎥 چرا حضرت علی(ع) را دوست داری؟🥰😘پاسخ کوبنده #دارمیه_حجونیه ...
۱

🎥 چرا حضرت علی(ع) را دوست داری؟🥰😘پاسخ کوبنده #دارمیه_حجونیه ...

#طنز#کمی_لبخند😂😓#اسیر شده بودیمقرار شد بچه ها برای #خانواده ...

#طنز#کمی_لبخند😂😓#اسیر شده بودیمقرار شد بچه ها برای #خانواده ...

معاویه گوسفندان مردم کوفه را می دزدید...
۳

معاویه گوسفندان مردم کوفه را می دزدید...

فتنه اکبر
۲

فتنه اکبر

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

#اهل_سنت_لطفا_تأمل_كنند ⚠️ شادی #معاویه (لع) وسجده شکر وتکبی...

#اهل_سنت_لطفا_تأمل_كنند ⚠️ شادی #معاویه (لع) وسجده شکر وتکبی...

صرفا نقد است قصد توهین نداریم
۱۵

صرفا نقد است قصد توهین نداریم

با توجه زیارت عاشورا بخونیم..

با توجه زیارت عاشورا بخونیم..

قسمت سوم مسابقه رمان از دیار حبیب
۱

قسمت سوم مسابقه رمان از دیار حبیب

🍝 #شام بخوریم یا #ناهار؟ ✅ در طب اسلامی وعده های اصلی غذا صب...

🍝 #شام بخوریم یا #ناهار؟ ✅ در طب اسلامی وعده های اصلی غذا صب...

:collision_symbol:  #عقل چیست!؟:white_heavy_check_mark: یکی ...

:collision_symbol: #عقل چیست!؟:white_heavy_check_mark: یکی ...

:large_red_circle: گوسفندهای مردم،را #معاویه میدزدید ، تا مر...
۱

:large_red_circle: گوسفندهای مردم،را #معاویه میدزدید ، تا مر...

:large_red_circle: #معاویه گوسفندای مردمو میدزدید، مینداخت گ...
۱۱

:large_red_circle: #معاویه گوسفندای مردمو میدزدید، مینداخت گ...

:large_red_circle: پاسخ به یک #شبهه: آیا #امام_حسین (ع) و #ی...

:large_red_circle: پاسخ به یک #شبهه: آیا #امام_حسین (ع) و #ی...

دیروز #حسین تنها شد، پس به میدان آمد و فریاد زد:" هل من ناصر...
۹

دیروز #حسین تنها شد، پس به میدان آمد و فریاد زد:" هل من ناصر...

#اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند #غدیر در منابع مخالفین #دین #انسانیت...
۱

#اهل_سنت_لطفا_تأمل_کنند #غدیر در منابع مخالفین #دین #انسانیت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:cross_mark: این بار مذهبی های در خطر هستند !!!!!!لطفاکامل م...
۲

:cross_mark: این بار مذهبی های در خطر هستند !!!!!!لطفاکامل م...

#سُفرِۀ_امیرالمومنیناحنف بن قیس نقل میکند روزی به دربار معاو...
۱

#سُفرِۀ_امیرالمومنیناحنف بن قیس نقل میکند روزی به دربار معاو...