معامله (۱۴۶ تصویر)

⚖#وکیل_ملکی #معامله #آپارتمان #ملک #سند #مشارکت_در_ساخت #مست...

⚖#وکیل_ملکی #معامله #آپارتمان #ملک #سند #مشارکت_در_ساخت #مست...

⚖#خریدوفروش #معامله #غبن #خریدار #فروشنده ⚖#وکیل#وکیل_کیفری#...

⚖#خریدوفروش #معامله #غبن #خریدار #فروشنده ⚖#وکیل#وکیل_کیفری#...

🏠#وکیل_ملکی#ملک #مشارکت_در_ساخت #سند #معامله #ساخت_و_ساز #سا...

🏠#وکیل_ملکی#ملک #مشارکت_در_ساخت #سند #معامله #ساخت_و_ساز #سا...

#تلنگرانتظار ... #رفتن است !انتظار ... #گذشتن است!انتظار ......
۴

#تلنگرانتظار ... #رفتن است !انتظار ... #گذشتن است!انتظار ......

برترین ارز روز

برترین ارز روز

برترین ارز روز

برترین ارز روز

⚖#ملک #وکیل_ملکی #قولنامه #معامله #ساخت_و_ساز #سند #مبایعه_ن...
۲

⚖#ملک #وکیل_ملکی #قولنامه #معامله #ساخت_و_ساز #سند #مبایعه_ن...

📚 نقص مبیع در فروش اینترنتی💠 سؤال: در #فروش_اینترنتی کالاهای...

📚 نقص مبیع در فروش اینترنتی💠 سؤال: در #فروش_اینترنتی کالاهای...

⚖#فسخ_قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:1️⃣ توافق طر...

⚖#فسخ_قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:1️⃣ توافق طر...

فراموشی_خدا#پرسش❔این که در آیاتی سخن از #فراموشی خداوند به م...

فراموشی_خدا#پرسش❔این که در آیاتی سخن از #فراموشی خداوند به م...

⚖#تعهد #قرارداد #تاخیر_تادیه #خسارت #معامله #خریدار #فروشنده...

⚖#تعهد #قرارداد #تاخیر_تادیه #خسارت #معامله #خریدار #فروشنده...

⚖#مهریه بعد از #فوت زوج✅ به غیر از مهریه‌ی وجه نقد، هر نوع م...

⚖#مهریه بعد از #فوت زوج✅ به غیر از مهریه‌ی وجه نقد، هر نوع م...

⚖#معامله #خرید #فروش #بیع #خریدار #فروشنده #ورثه #ارث #انحصا...

⚖#معامله #خرید #فروش #بیع #خریدار #فروشنده #ورثه #ارث #انحصا...

⚖مراجع صالح به رسیدگی #جرائم_پزشکی را می‌توان به چهار بخش تق...

⚖مراجع صالح به رسیدگی #جرائم_پزشکی را می‌توان به چهار بخش تق...

⚖#معامله #تاخیر_تادیه #طلب #طلبکار #بدهی #بدهکار #مبیع #بیع⚖...

⚖#معامله #تاخیر_تادیه #طلب #طلبکار #بدهی #بدهکار #مبیع #بیع⚖...

⚖✅ هنگامی که #خریدار و #فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند...
۱

⚖✅ هنگامی که #خریدار و #فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند...

⚖#معامله #فسخ #قرارداد #خرید #فروش #خرید_و_فروش #خریدار #فرو...

⚖#معامله #فسخ #قرارداد #خرید #فروش #خرید_و_فروش #خریدار #فرو...

⚖#معامله #قرض #خرید #فروش #خریدار #فروشنده #خرید_و_فروش #مال...

⚖#معامله #قرض #خرید #فروش #خریدار #فروشنده #خرید_و_فروش #مال...

یک تیم تکراری

یک تیم تکراری