معادله (۴ تصویر)

حاج حسین یکتا: امروز اگه #حاج_قاسم_سلیمانی به شهادت رسیده و ...

حاج حسین یکتا: امروز اگه #حاج_قاسم_سلیمانی به شهادت رسیده و ...

:large_red_circle:"حالا چطور #معادله تغییر کرده است؟!":down-...
۴

:large_red_circle:"حالا چطور #معادله تغییر کرده است؟!":down-...

چه کسی می تواند این #معادله را حل کند؟؟چه کسی می داند فرود ی...
۵

چه کسی می تواند این #معادله را حل کند؟؟چه کسی می داند فرود ی...