مطالبات_مردمی (۶ تصویر)

#سکوت_مرگبار #سلبریتی ها!! #مطالبات_مردمی

#سکوت_مرگبار #سلبریتی ها!! #مطالبات_مردمی

آقای سلامی لطفا شجاعانه ادامه بده

آقای سلامی لطفا شجاعانه ادامه بده

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign:  #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

:warning_sign: #نباید به #اشرار و #آشوبگران اجازه داده بشه ...

شورای نگهبان منتظر برخورد با متخلفین هستیم.#مطالبات_مردمی#حق...
۳

شورای نگهبان منتظر برخورد با متخلفین هستیم.#مطالبات_مردمی#حق...