مشیری (۱۷ تصویر)

#مشیری💖💖از این عشق حذر باید کرد💖💖
۳

#مشیری💖💖از این عشق حذر باید کرد💖💖

😱اگه گفتی کجاست😱.امروز شما بگید کجاست زیاد سختم نیستا 😃😃🙃🙃❤️...
۱

😱اگه گفتی کجاست😱.امروز شما بگید کجاست زیاد سختم نیستا 😃😃🙃🙃❤️...

.گاهی میانِ خلوتِ جمع ،یا در انزوای خویش ،موسیقیِ نگاهِ تو ر...
۶

.گاهی میانِ خلوتِ جمع ،یا در انزوای خویش ،موسیقیِ نگاهِ تو ر...

بـی تو، مهتـاب شبی باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره‍...

بـی تو، مهتـاب شبی باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره‍...

به تو می اندیشم ، ای سراپا همه خوبی فریدون مشیری____________...
۲

به تو می اندیشم ، ای سراپا همه خوبی فریدون مشیری____________...

#عکس_نوشته... #عاشقانه... #مشیری...

#عکس_نوشته... #عاشقانه... #مشیری...

هر بامداد                  تا نور مهر می د...
۲

هر بامداد تا نور مهر می د...

#درد بی درمان شنیدی ..؟حال من یعنی همین ..!بی تو بودن ، درد ...
۳

#درد بی درمان شنیدی ..؟حال من یعنی همین ..!بی تو بودن ، درد ...

گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگهفت‌رنگش می‌شود هفتاد رنگ#مشیری

گر نکوبی شیشۀ غم را به سنگهفت‌رنگش می‌شود هفتاد رنگ#مشیری

آنکس که درد #عشق بداند ،  اشکی بر این #سخن بفشاند : این سان ...

آنکس که درد #عشق بداند ،  اشکی بر این #سخن بفشاند : این سان ...

از آن شادمکه در هنگامه دردغمی شیرین دلم را می نوازد#مشیریhtt...

از آن شادمکه در هنگامه دردغمی شیرین دلم را می نوازد#مشیریhtt...

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه محو تماشای نگاهت......
۴

تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهتمن همه محو تماشای نگاهت......

دلم از نام خزان می لرزد،،،،زانکه من زاده تابستانم!شعر من آتش...

دلم از نام خزان می لرزد،،،،زانکه من زاده تابستانم!شعر من آتش...

یکی دیوانه ای آتش بر افروخت ..!        در آن هنگامه ج...
۵

یکی دیوانه ای آتش بر افروخت ..! در آن هنگامه ج...

حافظ غزل نمی نوشت،اگر تو نبودیو #مولویدر همان مثنوی منجمد می...
۲

حافظ غزل نمی نوشت،اگر تو نبودیو #مولویدر همان مثنوی منجمد می...

...بگذار سر به سینه ی من تا که بشنوی ..آهنگ اشتیاق دلی درد م...

...بگذار سر به سینه ی من تا که بشنوی ..آهنگ اشتیاق دلی درد م...