مستی (۷۶ تصویر)

ازت مچکرم که اومدی تو زندگیم
۲

ازت مچکرم که اومدی تو زندگیم

#عشق #مستی #عشق #عاشقانه #تکست_ناب #تکست_خاص

#عشق #مستی #عشق #عاشقانه #تکست_ناب #تکست_خاص

#مستی #آلت_آلت_تناسلی_(مردانه)

#مستی #آلت_آلت_تناسلی_(مردانه)

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

حال عالی و طبیعی فارق از مستی یا اعتیاد‌

#عمر #مستی #عاشقانه #عشق #عکس_پروفایل #پروفایل #تکست_خاص #تک...

#عمر #مستی #عاشقانه #عشق #عکس_پروفایل #پروفایل #تکست_خاص #تک...

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...
۱

#بیا #مست کنیم!! #شراب لازم نیست؛ #چشمان من و #لبهای تووو #ک...

مردم را مست می بینی درحالیکه مست نیستند...

مردم را مست می بینی درحالیکه مست نیستند...

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود!پس روی بهشت کس نخواهد دیدن...#...
۵

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود!پس روی بهشت کس نخواهد دیدن...#...

چقدر دلم می خواست برای یکبار هم که شدهباران از زمین به آسمان...
۱

چقدر دلم می خواست برای یکبار هم که شدهباران از زمین به آسمان...

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...
۲

#بیا #مست کنیم!!#شراب لازم نیست؛#چشمان من و #لبهای تووو #کاف...

« #جوان_شرابخوار-🎙سخنرانی #حاج_آقا_عالی-#کلیپ_مذهبی #سخنرانی...
۱

« #جوان_شرابخوار-🎙سخنرانی #حاج_آقا_عالی-#کلیپ_مذهبی #سخنرانی...

من #شــاعـرمدلدادگی را دوســـت دارمحس #حضورتعاشـقی را #دوســ...

من #شــاعـرمدلدادگی را دوســـت دارمحس #حضورتعاشـقی را #دوســ...

پشمام ریخ

پشمام ریخ

من و #خیال تو و...#بوسه های #پی در #پی...#خدا به #خیر کند#جر...

من و #خیال تو و...#بوسه های #پی در #پی...#خدا به #خیر کند#جر...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...
۱

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...

#مینوشم هر عصر ساحل دلتنگی رابا #شراب تلخ نبودنتتا #موجا موج...