مستر_گردشگر (۷ تصویر)

‌ #غارآرزویم بود و با خلقی بیانش کرده‌اموای بر من! آرزوی دیگ...
۱

‌ #غارآرزویم بود و با خلقی بیانش کرده‌اموای بر من! آرزوی دیگ...

#آبشار_سزار #ابشار_سزارهمچو طاعونی که دردلها سرایت می‌کنیبا ...
۲

#آبشار_سزار #ابشار_سزارهمچو طاعونی که دردلها سرایت می‌کنیبا ...

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبگرمه #آبشار_ابگرمهشب است، در همه دنیا شب است، در ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

#چم_چیت #آبشار_آبگرمه #آبشار_چم_چیتآدم هایِ بی معرفتی هستیم ...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart:  :heavy_black_hea...

‌ #ابشار_ابگرمه #چم_چیت:heavy_black_heart: :heavy_black_hea...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

#تنگه_حشوید #آبشار_حشویدگل می شکفد دم به دم از خاک به پایتهم...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...

. #تنگه_حشوید #آبشار_حشویدیارم به یک لا پیرهن ، خوابیده زیرِ...