مزدور (۲۴۰ تصویر)

🔺 بورسیه های آمریکا.. دست پرورده های آمریکا... وقتی به کشوره...

🔺 بورسیه های آمریکا.. دست پرورده های آمریکا... وقتی به کشوره...

🔺 آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.. همه غلطها زیر سر این خائن ه...

🔺 آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.. همه غلطها زیر سر این خائن ه...

🔺 بورسیه های آمریکا.. دست پرورده های آمریکا... وقتی به کشوره...

🔺 بورسیه های آمریکا.. دست پرورده های آمریکا... وقتی به کشوره...

🔺 ماموریت جناح آمریکایی تو کشورای مختلف چیه؟👆بدبخت ملتی که د...
۱

🔺 ماموریت جناح آمریکایی تو کشورای مختلف چیه؟👆بدبخت ملتی که د...

🔺 یکی از همین خائن ها برای نابودی یه ملت کافیه👆 بنظرتون ایرا...

🔺 یکی از همین خائن ها برای نابودی یه ملت کافیه👆 بنظرتون ایرا...

واقعا ضد انقلابان باید از مزدور امید دانا درس بگیرند.
۳

واقعا ضد انقلابان باید از مزدور امید دانا درس بگیرند.

فقط دست نزنید
۴

فقط دست نزنید

غربی ها متعجب شدند
۳

غربی ها متعجب شدند

چی بودیم چی شدیم
۵

چی بودیم چی شدیم

کوروش کجا دفن شده
۳

کوروش کجا دفن شده

۷ آبان
۱

۷ آبان

۱۷ شهریور
۳

۱۷ شهریور

عدم وجود مستندات
۲

عدم وجود مستندات

پیکر کوروش
۲۵

پیکر کوروش

روز کوروش وجود نداشت
۱۹

روز کوروش وجود نداشت

زرکوه امارات هم مال شما

زرکوه امارات هم مال شما

کارناوال محرم در پهلوی لعنتی

کارناوال محرم در پهلوی لعنتی

حجاب در ایران باستان
۱

حجاب در ایران باستان

🎥 در کشور ما عده ای #مزدور میخواهند بر اساس سند ۲۰۳۰ از کتاب...
۳

🎥 در کشور ما عده ای #مزدور میخواهند بر اساس سند ۲۰۳۰ از کتاب...

خدمات بی نظیر رضا شاه
۱

خدمات بی نظیر رضا شاه