مزخرف (۲۸ تصویر)

🔺جای شکرش باقی است که باز، #مسکن_مهر هست تا خبرگزاری دولتی خ...

🔺جای شکرش باقی است که باز، #مسکن_مهر هست تا خبرگزاری دولتی خ...

⭕️ برخورد با عوامل مقصر #شهرداري_بندرعباس در ماجراي تخريب آل...

⭕️ برخورد با عوامل مقصر #شهرداري_بندرعباس در ماجراي تخريب آل...

🔹قصه تخريب خونه زن بندرعباسي اونجايي ترسناك تر ميشه كه از خو...

🔹قصه تخريب خونه زن بندرعباسي اونجايي ترسناك تر ميشه كه از خو...

بعضیام‌اصالتشون‌رفته‌کثافتشون‌مونده":)🖤........ #تکصت #لاو #...

بعضیام‌اصالتشون‌رفته‌کثافتشون‌مونده":)🖤........ #تکصت #لاو #...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۱۴

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

یک #افشاگری دیگر از #خائنین و #لیبرال های #کشور #خبری که به ...
۷

یک #افشاگری دیگر از #خائنین و #لیبرال های #کشور #خبری که به ...

:no_entry:️وقتی از سوی دولت برای حدود ۹۱ میلیارد دلار خانه‌ی...

:no_entry:️وقتی از سوی دولت برای حدود ۹۱ میلیارد دلار خانه‌ی...

#حکومت_آخوندی#هموطن!ای بزرگ #مبارز راه #آزادی!سوالی دارم!.مش...
۳

#حکومت_آخوندی#هموطن!ای بزرگ #مبارز راه #آزادی!سوالی دارم!.مش...

_خبر داری وزیر برند #مزخرف رو دست ما دوتا بلند شده به دانشجو...

_خبر داری وزیر برند #مزخرف رو دست ما دوتا بلند شده به دانشجو...

گزارش مرکز پژوهش‌های #مجلس درباره عملکرد #عباس_آخوندی در 160...

گزارش مرکز پژوهش‌های #مجلس درباره عملکرد #عباس_آخوندی در 160...

#مزخرف:smiling_face_with_sunglasses:
۷

#مزخرف:smiling_face_with_sunglasses:

دیکته نانوشته غلط ندارد! گُل شما بر سر ملت، کجاست؟#مزخرف#طوی...
۱

دیکته نانوشته غلط ندارد! گُل شما بر سر ملت، کجاست؟#مزخرف#طوی...

‍:low_brightness_symbol:استاد علی اکبر #رائفی_پور : :up-poin...
۸

‍:low_brightness_symbol:استاد علی اکبر #رائفی_پور : :up-poin...

#مزخرف ینی قرصای منو یه پیرزن 80ساله ای که3تا سکته رو رَد کر...
۴

#مزخرف ینی قرصای منو یه پیرزن 80ساله ای که3تا سکته رو رَد کر...