مریم_میرزاخانی (۱۷ تصویر)

معمولا رسم هست وقتی یک مهمان خارجی میاد لباس کشور میزبان تن ...

معمولا رسم هست وقتی یک مهمان خارجی میاد لباس کشور میزبان تن ...

#مریم_میرزاخانی  #ملکه_ریاضی #دختران_حذف_نمیشوند
۱

#مریم_میرزاخانی #ملکه_ریاضی #دختران_حذف_نمیشوند

۱۲ می مصادف با ۲۲ اردیبهشت روز تولد مریم میرزاخانی روز جهانی...
۱۰

۱۲ می مصادف با ۲۲ اردیبهشت روز تولد مریم میرزاخانی روز جهانی...

#بیاندیشیم:smiling_face_with_sunglasses:کافیه کسی لخت بشه یا...

#بیاندیشیم:smiling_face_with_sunglasses:کافیه کسی لخت بشه یا...

در اسفند ۱۳۷۶ اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مس...

در اسفند ۱۳۷۶ اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در مس...

از مریم اسلامی تا مریم میرزاخانی!تاریخ گواه است که سرزمین #ا...
۲

از مریم اسلامی تا مریم میرزاخانی!تاریخ گواه است که سرزمین #ا...

همه به #روسری اش نگاه کردند ولی به باور خودش،محصول سیستم آمو...
۱

همه به #روسری اش نگاه کردند ولی به باور خودش،محصول سیستم آمو...

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک راتا دگر مادر گیتی چو تو فرزند ب...

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک راتا دگر مادر گیتی چو تو فرزند ب...

:black_small_square:️همه به #روسری اش نگاه کردند ولی به باور...
۱

:black_small_square:️همه به #روسری اش نگاه کردند ولی به باور...

:large_red_circle: حال که دست به تسلیت برای فوت #مریم_میرزاخ...
۱

:large_red_circle: حال که دست به تسلیت برای فوت #مریم_میرزاخ...

#حسن_روحانی تنها مسئول جمهوری اسلامیه که عکس #مریم_میرزاخانی...
۳۵

#حسن_روحانی تنها مسئول جمهوری اسلامیه که عکس #مریم_میرزاخانی...

به باور من#مریم_میرزاخانی به تمامی زندگی خود را کرد و رفت.هر...
۵

به باور من#مریم_میرزاخانی به تمامی زندگی خود را کرد و رفت.هر...

افسوس... #مریم_میرزاخانی #نابغه

افسوس... #مریم_میرزاخانی #نابغه

‏عزاداران خوبی هستیم که بزرگان و نخبگان‌مان را ۲بار بدرقه می...
۱۳

‏عزاداران خوبی هستیم که بزرگان و نخبگان‌مان را ۲بار بدرقه می...

خاموشی دل‌آزار اسطورهغمگینم برای این مرگمرگ گاهی ریحان می‌چی...

خاموشی دل‌آزار اسطورهغمگینم برای این مرگمرگ گاهی ریحان می‌چی...