مریم_قهرمانلو (۱۱۹۷ تصویر)

آدم گاهیحواسش پرت میشود...و چای یخ میکندغذا از دهن می افتددر...

آدم گاهیحواسش پرت میشود...و چای یخ میکندغذا از دهن می افتددر...

بعضی گریہ‌ها شعر نمی‌شوندموسیقی هم همینطور ! بعضی دردها را ن...
۸

بعضی گریہ‌ها شعر نمی‌شوندموسیقی هم همینطور ! بعضی دردها را ن...

بعضی گریہ‌ها شعر نمی‌شوندموسیقی هم همینطور ! بعضی دردها را ن...
۱

بعضی گریہ‌ها شعر نمی‌شوندموسیقی هم همینطور ! بعضی دردها را ن...

ماه‌منیر می‌گوید : زمان ما دوستت دارم دائم المصرف نبود. نهای...
۶

ماه‌منیر می‌گوید : زمان ما دوستت دارم دائم المصرف نبود. نهای...

درست وقتی که کنار آمده ام !وقتی تمامت را حریف شده ام ..بغض ه...

درست وقتی که کنار آمده ام !وقتی تمامت را حریف شده ام ..بغض ه...

نه که رفته باشییا نداشته باشمتاز اول هم نیامده بودی از اول ن...
۱۳

نه که رفته باشییا نداشته باشمتاز اول هم نیامده بودی از اول ن...

.بغض اگر خوردنی بود کهمکافـات نداشتیم !میمانَدرسـوب میکنددر ...

.بغض اگر خوردنی بود کهمکافـات نداشتیم !میمانَدرسـوب میکنددر ...

در مندیوانه ای جا ماندهکه دست از دوست داشتنت برنمی‌داردباتو ...
۴

در مندیوانه ای جا ماندهکه دست از دوست داشتنت برنمی‌داردباتو ...

🤗❤️🌹.میگویی دوستم نداری !اماخیره میشویگل میخری !با من که حرف...
۶

🤗❤️🌹.میگویی دوستم نداری !اماخیره میشویگل میخری !با من که حرف...

+📻↓چقدر وخیم استمیانِ این‌ همھ دل مشغولي؛یادِ تو افتادن...!✋...

+📻↓چقدر وخیم استمیانِ این‌ همھ دل مشغولي؛یادِ تو افتادن...!✋...

in color of ocean 🌊

in color of ocean 🌊

مادربزرگ می گفت:آدم بوی غذایی را بشنود،دلش بخواهدو نداشته با...
۱

مادربزرگ می گفت:آدم بوی غذایی را بشنود،دلش بخواهدو نداشته با...

کاش میشد دور از چشمت زنگ میزدمبه خداو میگفتم ممنون از هدیه ی...
۴

کاش میشد دور از چشمت زنگ میزدمبه خداو میگفتم ممنون از هدیه ی...

✨تکلیف آنها که ماهِ شان دور است چیست ؟آنها که دست دراز می‌کن...
۱

✨تکلیف آنها که ماهِ شان دور است چیست ؟آنها که دست دراز می‌کن...

بگو چه کنم؟با این‌همه تویی که در من سبز می‌شود🌱#مریم_قهرمانل...

بگو چه کنم؟با این‌همه تویی که در من سبز می‌شود🌱#مریم_قهرمانل...

دلـت که گیر باشدکارت تمام است ‌! هر کاری کنی کنده نمیشوداز ی...

دلـت که گیر باشدکارت تمام است ‌! هر کاری کنی کنده نمیشوداز ی...