مریم_اسلامی (۳ تصویر)

:large_orange_diamond:    #نابغه هایی که نباید بشناسیم شون، ...
۱

:large_orange_diamond: #نابغه هایی که نباید بشناسیم شون، ...

از مریم اسلامی تا مریم میرزاخانی!تاریخ گواه است که سرزمین #ا...
۲

از مریم اسلامی تا مریم میرزاخانی!تاریخ گواه است که سرزمین #ا...

دکتر #مریم_اسلامی ، برترین زن #مخترع سال 2008

http://yon.ir...
۱

دکتر #مریم_اسلامی ، برترین زن #مخترع سال 2008 http://yon.ir...