مریض (۲۳۲۲ تصویر)

الهی من بمیرم براش کاش من میمردم اما محسنم اینجوری نمیشد 😢❤#...
۴

الهی من بمیرم براش کاش من میمردم اما محسنم اینجوری نمیشد 😢❤#...

تنهايی مثل ته كفش می ماند؛ يكباره نگاه می كنی می بينی سوراخ ...

تنهايی مثل ته كفش می ماند؛ يكباره نگاه می كنی می بينی سوراخ ...

بخون بعد لایک کن

بخون بعد لایک کن

کرونا...

کرونا...

از این مریض خسته عیادت نمی‌کنی...
۳۹

از این مریض خسته عیادت نمی‌کنی...

ختم صلوات

ختم صلوات

به تنم دردِ "فراقِ" حرمت افتادههوس گرمی آغوش ضریحت دارم🥺...م...
۱

به تنم دردِ "فراقِ" حرمت افتادههوس گرمی آغوش ضریحت دارم🥺...م...

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

عکس نوشته

عکس نوشته

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

عکس نوشته

عکس نوشته