مرگم (۲۰ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...
۱

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دوست_داشتنت را می‌گذارم برای #کلافگی‌هایمبرای و...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

از حال و هوایِ این روزهارِضایتی ندارم باید کسی باشد شبیهِ تو...

از حال و هوایِ این روزهارِضایتی ندارم باید کسی باشد شبیهِ تو...

کاش زودتر تموم بشه #مرگم آرزوست
۲

کاش زودتر تموم بشه #مرگم آرزوست

#دکتر_علی_شریعتی... #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمی...
۱

#دکتر_علی_شریعتی... #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...
۵

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...

#خبر:newspaper:#مرگم:skull: #عاشقت :beating_heart:شده ام وسط...
۳

#خبر:newspaper:#مرگم:skull: #عاشقت :beating_heart:شده ام وسط...

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...
۱

پس از #مرگم در #سوگ من منشین!آن هنگام که بانگ ناخوشایند ناقو...

:scroll: #وصیتنامه:hibiscus:انشاءالله که خداوند #مرگم را#شها...
۲

:scroll: #وصیتنامه:hibiscus:انشاءالله که خداوند #مرگم را#شها...

ببین بلاخرع کع اشکتو در میارم:)حتی شده با #مرگم :)

ببین بلاخرع کع اشکتو در میارم:)حتی شده با #مرگم :)

میگی چرا #خوب نمیشم هه #بیخیال:disappointed_face:چرا حرفام #...
۱

میگی چرا #خوب نمیشم هه #بیخیال:disappointed_face:چرا حرفام #...

#پس #از #مرگم ...#چادرم #را #هم #با #من #خاک #کنید#میخواهـــ...
۷

#پس #از #مرگم ...#چادرم #را #هم #با #من #خاک #کنید#میخواهـــ...

.روز #مرگمهر که #شیون کند از دور و برمدور کنیدهمه را #مست و ...

.روز #مرگمهر که #شیون کند از دور و برمدور کنیدهمه را #مست و ...

میبینی عزیزم که چقدر دنیا بی وفاست؟ #میخواهند ما را از هم جد...

میبینی عزیزم که چقدر دنیا بی وفاست؟ #میخواهند ما را از هم جد...