مرد_سالاری (۵ تصویر)

☕•آدم باید از زنان زن ستیز مرد سالار که پرورش دهنده های نسلی...

☕•آدم باید از زنان زن ستیز مرد سالار که پرورش دهنده های نسلی...

رهبر معظّم انقلاب: از نشانه‌های مردسالاریِ غربیها همین است ک...
۲

رهبر معظّم انقلاب: از نشانه‌های مردسالاریِ غربیها همین است ک...