مردونگی (۲۷ تصویر)

👌👌👌#مرد #مردونگی #معرفت

👌👌👌#مرد #مردونگی #معرفت

اتفاقی دیدنت را می خواهم!از آن اتفاقی هایی که تا ابد ماندنی ...

اتفاقی دیدنت را می خواهم!از آن اتفاقی هایی که تا ابد ماندنی ...

بلاکم کردن خدایا شکرت
۴

بلاکم کردن خدایا شکرت

Be The Man:leaf_fluttering_in_wind:  مَرد باش #مرد #مردونگی ...
۱۴

Be The Man:leaf_fluttering_in_wind: مَرد باش #مرد #مردونگی ...

مرد باشید #مردونگی به مدرک تحصیلی نیست #که به خواهی خودت رو ...
۲

مرد باشید #مردونگی به مدرک تحصیلی نیست #که به خواهی خودت رو ...

#مردونگی ،تنها به مـَرد بودن نیست ،به همت ، گذشت و مهربانی ا...

#مردونگی ،تنها به مـَرد بودن نیست ،به همت ، گذشت و مهربانی ا...

اگه یه روز خدا بهم یه پسرهدیه داد:#اگه_یه_روز_خدا_بهم_یه_پسر...
۳۱

اگه یه روز خدا بهم یه پسرهدیه داد:#اگه_یه_روز_خدا_بهم_یه_پسر...

#مردونگی تو عشقه #:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smil...
۴

#مردونگی تو عشقه #:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smil...

- ماتیکهای شیطانی (@matikhaye_sheytani1__) on Instagram: “#غ...
۱

- ماتیکهای شیطانی (@matikhaye_sheytani1__) on Instagram: “#غ...

نمی دونم چرا بعضی از ما بعضی از عقایدمون رو هنوز کهنه و قدیم...
۲۶

نمی دونم چرا بعضی از ما بعضی از عقایدمون رو هنوز کهنه و قدیم...

:tulip: #مردونگیبه شکم شـش تکه نیست:tulip: #مردونگیبه زورِ ب...
۱

:tulip: #مردونگیبه شکم شـش تکه نیست:tulip: #مردونگیبه زورِ ب...

مرد بودن قـــانـــون دارد! الکے نیستـ ! بایـد محکمـ باشے ، م...

مرد بودن قـــانـــون دارد! الکے نیستـ ! بایـد محکمـ باشے ، م...

#مردونگی#شخصیت#مرد #نه_نر
۶۴

#مردونگی#شخصیت#مرد #نه_نر

#مردونگی
۲

#مردونگی

#گفتار #کردار #پندار #نیک دوراز جون خیلی از دوستان و همه عشق...

#گفتار #کردار #پندار #نیک دوراز جون خیلی از دوستان و همه عشق...

#تنها #عشقم #تو#زندگیم #در‌حال‌حاضر#دم از #مردونگی نزن#سنگین...
۳

#تنها #عشقم #تو#زندگیم #در‌حال‌حاضر#دم از #مردونگی نزن#سنگین...