مردها (۴۰ تصویر)

🔹 #مردها به دلیل داشتن روحیه ای محکم و #قوی، احترام را به #ح...

🔹 #مردها به دلیل داشتن روحیه ای محکم و #قوی، احترام را به #ح...

‌#مردها را بايد در چهارخانه ي پيراهنشان جستجو كرد...در آستين...

‌#مردها را بايد در چهارخانه ي پيراهنشان جستجو كرد...در آستين...

مردها
۹

مردها

#پست_بی_مخاطبمردها این پسرکوچولوهای ریش دارهیچ وقت موجودات پ...
۱۱

#پست_بی_مخاطبمردها این پسرکوچولوهای ریش دارهیچ وقت موجودات پ...

نود درصد مردا اینطورین :face_with_tears_of_joy::face_with_te...
۲

نود درصد مردا اینطورین :face_with_tears_of_joy::face_with_te...

#دانستنی_های_ازدواج*خداوند قدرت زیادی به #مردها داده اما کلی...
۱

#دانستنی_های_ازدواج*خداوند قدرت زیادی به #مردها داده اما کلی...

کاش دنیا دست #زن‌ها بود، زن‌ها که زاییده‌اند یعنی #خلق کرده‌...
عکس بلند
۳

کاش دنیا دست #زن‌ها بود، زن‌ها که زاییده‌اند یعنی #خلق کرده‌...

#مردها خیلی هم خوبند...دوست داشتنی و مهربان..عاشق محبت واقعی...
۱۶۲

#مردها خیلی هم خوبند...دوست داشتنی و مهربان..عاشق محبت واقعی...

:large_red_circle:قابل توجه #مردها:no_entry_sign: #نگاه آلود...

:large_red_circle:قابل توجه #مردها:no_entry_sign: #نگاه آلود...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#مادر می گویددرون هر #زنی اتاق های قفل شده ای هست،آشپزخانه ه...

#مادر می گویددرون هر #زنی اتاق های قفل شده ای هست،آشپزخانه ه...

آقایون لطفا #مترسک نباشید!! :white_left_pointing_backhand_in...

آقایون لطفا #مترسک نباشید!! :white_left_pointing_backhand_in...

خانوماوقتی بی حجاب شدن ک مردهاغیرتشون وفراموش کردن..وقتی#مرد...

خانوماوقتی بی حجاب شدن ک مردهاغیرتشون وفراموش کردن..وقتی#مرد...

#مردهاوقتی او به شما حسی ندارد یا حتی از شما بیزار است، وقتی...

#مردهاوقتی او به شما حسی ندارد یا حتی از شما بیزار است، وقتی...