مردم (۲۱۹۲ تصویر)

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

با دین یا بدون دین، انسان‌های خوب، کارهای خوب می‌کنند و انسا...

با دین یا بدون دین، انسان‌های خوب، کارهای خوب می‌کنند و انسا...

تمبری برای جنایت علیه بشریت...

تمبری برای جنایت علیه بشریت...

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

با دقت گوش کنید از این همه خیانت های عمدی مغزها....
۱

با دقت گوش کنید از این همه خیانت های عمدی مغزها....

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۳

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۶

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

خواندن خداوند با نیت های خوب
۱

خواندن خداوند با نیت های خوب

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی
۵

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

والله نمیدونیم چیکار کنیم....
۳

والله نمیدونیم چیکار کنیم....

بد و بدتر یادتونه !؟ الان بدتر داره بین زلزله زده ها خدمت میکنه بده نشسته سر جاش تکون هم نمیخوره فقط به ریشای خودش میرسه بلکه ماستی چیزی روش نمونه...
۱

بد و بدتر یادتونه !؟ الان بدتر داره بین زلزله زده ها خدمت میکنه بده نشسته سر جاش تکون هم نمیخوره فقط به ریشای خودش میرسه بلکه ماستی چیزی روش نمونه...