مرحوم_علامه_محمدتقی_جعفری (۴ تصویر)

#دست_نیاز_به_نااهل_بردن#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :فَوْتُ ا...

#دست_نیاز_به_نااهل_بردن#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :فَوْتُ ا...

#گذشت_شکرانه_پیروزی#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :إِذَا قَدَرْ...

#گذشت_شکرانه_پیروزی#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند :إِذَا قَدَرْ...

کتاب « #امام_حسین_ع ؛ #شهید_فرهنگ_پیشرو_و_انسانیت » #مرحوم_ع...

کتاب « #امام_حسین_ع ؛ #شهید_فرهنگ_پیشرو_و_انسانیت » #مرحوم_ع...

#با_مردم_مهربان_باش#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند : خَالِطُوا ا...
۱

#با_مردم_مهربان_باش#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند : خَالِطُوا ا...