مراسم_وداع (۶ تصویر)

خدایا . . . رو سفیـدم ڪن ،با سربند یازهرا شهیدم ڪنگروه آموزش...

خدایا . . . رو سفیـدم ڪن ،با سربند یازهرا شهیدم ڪنگروه آموزش...

خدایا . . . رو سفیـدم ڪن ،با سربند یازهرا شهیدم ڪن #مراسم_ود...
۶

خدایا . . . رو سفیـدم ڪن ،با سربند یازهرا شهیدم ڪن #مراسم_ود...

خبر آمد . . .ڪہ از سیاهی شام ؛نور صبحی سپید آوردند پیکر مطهر...
۲

خبر آمد . . .ڪہ از سیاهی شام ؛نور صبحی سپید آوردند پیکر مطهر...

خبر آمد . . .ڪہ از سیاهی شام ؛نور صبحی سپید آوردند پیکر مطهر...
۲

خبر آمد . . .ڪہ از سیاهی شام ؛نور صبحی سپید آوردند پیکر مطهر...

#مراسم_وداع و #تشییع_پیکر #شهید_حدادیان که در #اغتشاشات #درا...
۴

#مراسم_وداع و #تشییع_پیکر #شهید_حدادیان که در #اغتشاشات #درا...

پرواز پرستویی دیگر....:tulip: #شهید_خواجه_صالحانی که بود؟شهی...
۳

پرواز پرستویی دیگر....:tulip: #شهید_خواجه_صالحانی که بود؟شهی...