مذاکرات (۲۲۶ تصویر)

در #مذاکرات سرمان کلاه رفت🔺 آقای روحانی که امروز می‌گوید کار...

در #مذاکرات سرمان کلاه رفت🔺 آقای روحانی که امروز می‌گوید کار...

حاصل #مذاکرات چی بود؟ به دلار هزار تومنی تون رسیدید؟ چند #شه...

حاصل #مذاکرات چی بود؟ به دلار هزار تومنی تون رسیدید؟ چند #شه...

تو رو جان #عمه هایتان این کلیپ رو تا آخر یه نگاهی بندازیدخوا...
۳۴

تو رو جان #عمه هایتان این کلیپ رو تا آخر یه نگاهی بندازیدخوا...

‌‌🔰 رهبر انقلاب از چه طریق و چگونه در جریان مسائل کشور قرار ...
۱

‌‌🔰 رهبر انقلاب از چه طریق و چگونه در جریان مسائل کشور قرار ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بخوانید: بسم الله الرّحمن الرّحیم بشنوید: بسم الله قاصم الجب...
۳

بخوانید: بسم الله الرّحمن الرّحیم بشنوید: بسم الله قاصم الجب...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...
۷

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...
۳

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #ت...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156265/ 6ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156265/ 6ظاهراً...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #تر...

:heavy_check_mark: ظاهراً   بعضی ها   از  نپرداختن   به  #تر...

:heavy_check_mark:http://wisgoon.com/pin/28156230/ 4 ظاهراً...

:heavy_check_mark:http://wisgoon.com/pin/28156230/ 4 ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156280/ 5ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156280/ 5ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156187/ 2 ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156187/ 2 ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156253/ 3ظاهراً...

:heavy_check_mark: http://wisgoon.com/pin/28156253/ 3ظاهراً...