مدیر_نجومی (۵ تصویر)

مدیر اسلامی #خادم است یا #سلطان ؟!تصویب حقوق24میلیون تومانی ...
۱

مدیر اسلامی #خادم است یا #سلطان ؟!تصویب حقوق24میلیون تومانی ...

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...

آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟رضا سراج/ آقای روحانی در ج...

آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟رضا سراج/ آقای روحانی در ج...

#مدیر_نجومی : میدونی فرق ما با #خاوری چیه ؟؟:smirking_face:#...
۱

#مدیر_نجومی : میدونی فرق ما با #خاوری چیه ؟؟:smirking_face:#...

عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پا...
۶

عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پا...