مدهوش_کی_بودی_توو (۱ تصویر)

درگیر خیالاتــــ خودم بودم و او گفت: :thinking_face: من فکر ...

درگیر خیالاتــــ خودم بودم و او گفت: :thinking_face: من فکر ...