مدافعین_حیا (۶۸ تصویر)

اين نكته را به ياد داشته باشيدكه خاستگارداشتن به کمیّت نیستب...
۱

اين نكته را به ياد داشته باشيدكه خاستگارداشتن به کمیّت نیستب...

کسانی که در فضای مجازی،خواهران را به خودنمایی و تبرج ترغیب ک...

کسانی که در فضای مجازی،خواهران را به خودنمایی و تبرج ترغیب ک...

برخلاف تصور بعضی ها،تو نه بی عفتی ،نه بی حیا اتفاقاً هر دویش...
۳

برخلاف تصور بعضی ها،تو نه بی عفتی ،نه بی حیا اتفاقاً هر دویش...

این فضا کاری کرده که دوست داشتن،حتی بینِ برخی مثلا  مذهبیاشد...
۱

این فضا کاری کرده که دوست داشتن،حتی بینِ برخی مثلا مذهبیاشد...

من دختر #بد_حجاب بودم. با آرایش های زیاد. موهامم  لَخت و دور...
۱۲

من دختر #بد_حجاب بودم. با آرایش های زیاد. موهامم لَخت و دور...

:white_left_pointing_backhand_index:آقا،عَلوی اَن، ولی خب رو...
۳

:white_left_pointing_backhand_index:آقا،عَلوی اَن، ولی خب رو...

‍  مسلمان ایرانی ...من از جانب تمام کسانی که شعار دادند ،مرگ...
۱

‍  مسلمان ایرانی ...من از جانب تمام کسانی که شعار دادند ،مرگ...

داعش چه زِ ما و کربلا میدانی؟ ما را زِ سرِ بریده میترسانی ؟ ...
۲

داعش چه زِ ما و کربلا میدانی؟ ما را زِ سرِ بریده میترسانی ؟ ...

براساس احکام شرعی یکی از حجاب های مهم مردان حجاب ایشان در زم...

براساس احکام شرعی یکی از حجاب های مهم مردان حجاب ایشان در زم...

وقتی دلتون تبرج میخواد چرا با چادر انجام می دید؟:radio_butto...

وقتی دلتون تبرج میخواد چرا با چادر انجام می دید؟:radio_butto...

:large_red_circle:عاقبت آن دختران چادری:small_orange_diamond...
۴

:large_red_circle:عاقبت آن دختران چادری:small_orange_diamond...

:large_red_circle:پیام چادر مشکی پیام#وقار، #عدم_تبرج و #خود...
۱

:large_red_circle:پیام چادر مشکی پیام#وقار، #عدم_تبرج و #خود...

:no_entry:تاسف باید خورد به حال کسی که به بهانه تبلیغ  چادر ...
۱۳

:no_entry:تاسف باید خورد به حال کسی که به بهانه تبلیغ چادر ...

#متن_با_دقت_مطالعه_شود!آنچه درحجاب  اهمیت دارد#عدم_جلب_توجه ...
۲

#متن_با_دقت_مطالعه_شود!آنچه درحجاب اهمیت دارد#عدم_جلب_توجه ...

:large_red_circle:اسلام یزیدی، اسلام بنی‌اسرائیلی، اسلام آمر...
۱

:large_red_circle:اسلام یزیدی، اسلام بنی‌اسرائیلی، اسلام آمر...