محمد_مهدی_سیار (۳۶ تصویر)

نگفتی‌ام ز چه خون گریه می‌کند دیوارمگر قرار نشد رازدار هم با...
۲

نگفتی‌ام ز چه خون گریه می‌کند دیوارمگر قرار نشد رازدار هم با...

#مادرانه#محمد_مهدی_سیار             #عشق #عاشقان...

#مادرانه#محمد_مهدی_سیار #عشق #عاشقان...

با آن نگاه نافذ آتش به اختیار
۴

با آن نگاه نافذ آتش به اختیار

خاموش لب به هجو جهان باز کرده استاین زخمِ ناگهان که دهان باز...

خاموش لب به هجو جهان باز کرده استاین زخمِ ناگهان که دهان باز...

زمين از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماهروايت کرده‌ان...
۳

زمين از برگ، برگ از باد، باد از رود، رود از ماهروايت کرده‌ان...

دل می‌کَنم به خاطر تو از دیار خویشای خاطرت عزیز تر از خاطرات...

دل می‌کَنم به خاطر تو از دیار خویشای خاطرت عزیز تر از خاطرات...

حق‌السکوت می‌طلبند ازلبان "تـو"چشمان لاابالی و لبهای لات من ...
۲

حق‌السکوت می‌طلبند ازلبان "تـو"چشمان لاابالی و لبهای لات من ...

:broken_heart:.گرد هم آوردند ماتم های عالم راوقتی جدا کردند ...
۳

:broken_heart:.گرد هم آوردند ماتم های عالم راوقتی جدا کردند ...

به عمل، کار برآید به سخندانی نیستپینه ی دست، کم از پینه ی پی...

به عمل، کار برآید به سخندانی نیستپینه ی دست، کم از پینه ی پی...

-آقا اختیار دارید +شما بفرمائید #صف_اول  -بخدا اگه من صف او...

-آقا اختیار دارید +شما بفرمائید #صف_اول -بخدا اگه من صف او...

#آرامش این دریا را کی سنگ جفا گیرد؟؟:face_with_open_mouth:
آ...
۶

#آرامش این دریا را کی سنگ جفا گیرد؟؟:face_with_open_mouth: آ...

راستی چیز حیرت انگیزی ست این دل آدمی؛ تو هم داری؟!...:upside...

راستی چیز حیرت انگیزی ست این دل آدمی؛ تو هم داری؟!...:upside...

زمین از برگ، برگ از باد، باد از ماهروایت کرده اند اردیبهشتی ...
۸

زمین از برگ، برگ از باد، باد از ماهروایت کرده اند اردیبهشتی ...

مقتل

در مقاتل خوانده ام گودال غوغا شد، ولی
آن طرف تر بود غو...

مقتل در مقاتل خوانده ام گودال غوغا شد، ولی آن طرف تر بود غو...

:black_large_square:️ پرسش :black_large_square:️

تکیه بر شم...

:black_large_square:️ پرسش :black_large_square:️ تکیه بر شم...

طمع بوسه مدار ازلبم ای چشمه که من.نذر دارم لب تشنه به زیارت ...
۲

طمع بوسه مدار ازلبم ای چشمه که من.نذر دارم لب تشنه به زیارت ...

این آفتاب مشرقی بی کسوف راای ماه، سجده آر و بسوزان خسوف را«ل...

این آفتاب مشرقی بی کسوف راای ماه، سجده آر و بسوزان خسوف را«ل...

شبیه کودکی ماتِ خیابان‌های تهرانمکه ناغافل رها کرده‌ست دست م...
۱

شبیه کودکی ماتِ خیابان‌های تهرانمکه ناغافل رها کرده‌ست دست م...

امام رو به رهایی عمامه روی زمینقیامتی شد ـ بعد از اقامه ـ رو...

امام رو به رهایی عمامه روی زمینقیامتی شد ـ بعد از اقامه ـ رو...