محمدامین_تیمورزاده (۱۳ تصویر)

تو بهترین فرمانده هستیو من مطیع‌ترین سربازو جنگ یعنیتو تا دن...
۱

تو بهترین فرمانده هستیو من مطیع‌ترین سربازو جنگ یعنیتو تا دن...

بیرون بودن زلف زنان ایلجزیی از پوشش زیبایشان است.و هیچ مرد ا...
۰

بیرون بودن زلف زنان ایلجزیی از پوشش زیبایشان است.و هیچ مرد ا...

:heavy_black_heart:وصف این دل عاشقمدر هیچ شعر و کتابی نیستچن...
۰

:heavy_black_heart:وصف این دل عاشقمدر هیچ شعر و کتابی نیستچن...

می دانی بهانه گیری کجا می چسبید؟می دانی کوچهٔ علی چپ چیست؟کج...
۰

می دانی بهانه گیری کجا می چسبید؟می دانی کوچهٔ علی چپ چیست؟کج...

هر #بوسه ای یک طعمی دارداما شیرین ترینش همانی است کهلابه لای...
۰

هر #بوسه ای یک طعمی دارداما شیرین ترینش همانی است کهلابه لای...

جنگ، جنگ استحال می‌خوادحمله هیتلر باشدبه سراسر دنیایا حمله ق...
۰

جنگ، جنگ استحال می‌خوادحمله هیتلر باشدبه سراسر دنیایا حمله ق...

جنگ، جنگ استحال می‌خوادحمله هیتلر باشدبه سراسر دنیایا حمله ق...
۰

جنگ، جنگ استحال می‌خوادحمله هیتلر باشدبه سراسر دنیایا حمله ق...

می خواهمکوتاه‌ترین،عاشقانه‌ترین و جنون آمیزترین شعر دنیا را ...
۱

می خواهمکوتاه‌ترین،عاشقانه‌ترین و جنون آمیزترین شعر دنیا را ...

هر #بوسه ای یک طعمی دارداما شیرین ترینش همانی است کهلابه لای...
۱۸

هر #بوسه ای یک طعمی دارداما شیرین ترینش همانی است کهلابه لای...

همیشه اُردیبعشق با عطرهای وسوسه انگیزش، می رسدانگار خود خود ...
۰

همیشه اُردیبعشق با عطرهای وسوسه انگیزش، می رسدانگار خود خود ...

ما که با #جمعه کاری نداریمحرفی نداریمدرد و دلی نداریمما را چ...
۷

ما که با #جمعه کاری نداریمحرفی نداریمدرد و دلی نداریمما را چ...

صبح استُدوست داشتنت قبل از طلوع آفتاب در من پرتو افکنده است ...
۱

صبح استُدوست داشتنت قبل از طلوع آفتاب در من پرتو افکنده است ...

:rose:تا حالا شده یک خیابون هزار بار بالا و پایین بری.تا حال...
۰

:rose:تا حالا شده یک خیابون هزار بار بالا و پایین بری.تا حال...