محرومان (۱۸ تصویر)

راهکارهای زندگی موفق در جزء چهارم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت...

راهکارهای زندگی موفق در جزء چهارم قرآن #کپی_با_ذکر_صلوات_جهت...

#پول_ندهید_برای_روضه!:heavy_exclamation_mark_symbol:️این پول...

#پول_ندهید_برای_روضه!:heavy_exclamation_mark_symbol:️این پول...

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba:    الَّذِینَ یُنْف...

:kaaba: روزی یک آیه از #قرآن_کریم :kaaba: الَّذِینَ یُنْف...

من متواضعانه و به عنوان یک #پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان ...

من متواضعانه و به عنوان یک #پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان ...

:large_red_circle: هر نتیجه ای که اتفاق افتاده باشد تو #محرو...

:large_red_circle: هر نتیجه ای که اتفاق افتاده باشد تو #محرو...

سید ابراهیم رئیسی::scroll:بیانیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئی...

سید ابراهیم رئیسی::scroll:بیانیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئی...

:sparkle:️ نوشتیم نامت را که در تاریخ این سرزمین ثبت شود تا ...
۹

:sparkle:️ نوشتیم نامت را که در تاریخ این سرزمین ثبت شود تا ...

:cross_mark: #یک_دقیقه تفکر بدون تعصب:slightly_frowning_face...
۷

:cross_mark: #یک_دقیقه تفکر بدون تعصب:slightly_frowning_face...

#پوستر | امید مردم ڪُرد... صداے #محرومان وطنم تویے...‏

#پوستر | امید مردم ڪُرد... صداے #محرومان وطنم تویے...‏

امید مردم کُرد... صدای #محرومان وطنم تویی...

امید مردم کُرد... صدای #محرومان وطنم تویی...

️بیانیه رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برای ورود به انتخ...
۱

️بیانیه رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برای ورود به انتخ...

:ballot_box_with_ballot:بیانیه رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم ...
۳

:ballot_box_with_ballot:بیانیه رسمی حجت الاسلام سید ابراهیم ...

:ballot_box_with_ballot:بیانیه رسمی آیت الله سید ابراهیم رئی...
۴

:ballot_box_with_ballot:بیانیه رسمی آیت الله سید ابراهیم رئی...

ما در مکه باشیم یا نباشیم...ما در #مکه باشیم یا نباشیم دل و ...

ما در مکه باشیم یا نباشیم...ما در #مکه باشیم یا نباشیم دل و ...

.توصیه 18 از 20 توصیه #استاد_پناهیاندر یادداشت اخیر ایشاندر ...
۱

.توصیه 18 از 20 توصیه #استاد_پناهیاندر یادداشت اخیر ایشاندر ...

شاخص را گم نکنیم 2امروز #عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرف...
۲

شاخص را گم نکنیم 2امروز #عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرف...

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم
بیست و دو بهمن سرآغاز #پیروزی #ملت ...

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم بیست و دو بهمن سرآغاز #پیروزی #ملت ...