محجبه (۱۸۹۸ تصویر)

شهدا و ارزشها

شهدا و ارزشها

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

آرایش ظاهر بهتر است یا آرایش باطن و اخلاق

#تلنگــر❌#چادر مۍ پوشد امّا☝️سرخۍ ݪباݩشـ♨️ از دور هویداست❗️#...

#تلنگــر❌#چادر مۍ پوشد امّا☝️سرخۍ ݪباݩشـ♨️ از دور هویداست❗️#...

من یک انسانم یا کالای جنسی
۱

من یک انسانم یا کالای جنسی

تمسخر تاوان داره.
۳

تمسخر تاوان داره.

پناه بر خدا

پناه بر خدا

نگاه دین به زن

نگاه دین به زن

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند
۱

دشمنان چرا اینهمه با حجاب مخالفند

نسبت به کدامیک احساس بهتری دارین
۱

نسبت به کدامیک احساس بهتری دارین

بی‌حجابی تیر سه شعبه
۲

بی‌حجابی تیر سه شعبه

تذکر از روی شفقت باشد.

تذکر از روی شفقت باشد.

سازگاری حجاب با فطرت پاک

سازگاری حجاب با فطرت پاک

چادر لباس ملی ایرانیان

چادر لباس ملی ایرانیان

همرنگ خدا شویم

همرنگ خدا شویم

آگاهی پایداری می‌آورد.
۱

آگاهی پایداری می‌آورد.

بی‌حجابی اولِ بدبختیه

بی‌حجابی اولِ بدبختیه

چرا استدلال درستی نیست

چرا استدلال درستی نیست

بی‌غیرت نباشیم

بی‌غیرت نباشیم

صحبت غیر ضروری مشکل آفرین است زیرا
۱

صحبت غیر ضروری مشکل آفرین است زیرا