مجلس_عزا (۳ تصویر)

:cross_mark: میگه: این همه #عزا و #روضه چه فایده داره؟چی تو ...
۲

:cross_mark: میگه: این همه #عزا و #روضه چه فایده داره؟چی تو ...

#مقام_معظم_رهبری #امام_خامنه_ای (دامت برکاته):small_blue_dia...

#مقام_معظم_رهبری #امام_خامنه_ای (دامت برکاته):small_blue_dia...

#ظریف وزیر امورخارجه کیست؟همه جهان می دانندکه انقلاب اسلامی ...
۷

#ظریف وزیر امورخارجه کیست؟همه جهان می دانندکه انقلاب اسلامی ...