مجتبی (۲۰۹۸ تصویر)

یک روز رسد غمی به اندازه ی کوهیک روز رسد نشاط اندازه ی دشتاف...
۱

یک روز رسد غمی به اندازه ی کوهیک روز رسد نشاط اندازه ی دشتاف...

طراحی اسم ــ مجتبی
۴

طراحی اسم ــ مجتبی

#مجتبی#دوربیدی#اهنگ_گل_افتاب_گردونخیلی باحاله😍              ...
۲

#مجتبی#دوربیدی#اهنگ_گل_افتاب_گردونخیلی باحاله😍 ...

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

🏴🚩 چرا #امام_حسن (ع) #غریب است؟ چرا مجبور به #صلح با #معاویه...

چقدر اخر این ماه سخت وسنگین است تمام آسمان  و زمین بیقرار و ...
۱

چقدر اخر این ماه سخت وسنگین است تمام آسمان و زمین بیقرار و ...

ماه صفر

ماه صفر

#البقیع_لنا هرچه کردند به امیدِ ثوابش کردندجگرِ شیعه بسوزد ک...

#البقیع_لنا هرچه کردند به امیدِ ثوابش کردندجگرِ شیعه بسوزد ک...

#رمضان_تا_رمضان_دور_حسن_می‌گردیم #چرا_مجتبی؟✨ «اجتبا»وقتی کس...

#رمضان_تا_رمضان_دور_حسن_می‌گردیم #چرا_مجتبی؟✨ «اجتبا»وقتی کس...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #میلاد با #سعادت دومین اختر تابناک #...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #میلاد با #سعادت دومین اختر تابناک #...

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...

💚عاقبت یک روز...میان صحن جامع قاسم‌بن‌الحسنبرایت زیارت‌نامه ...

بگو: ای مردم! پیام حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است....

بگو: ای مردم! پیام حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است....

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...
۲

#وجدان #آیه #قرآن #سوره قمر #اندازه #دانشگاه #بیکاری #لیسانس...

#مجتبی #سال_نو_مبارک

#مجتبی #سال_نو_مبارک

#مجتبی #سال_نو_مبارک

#مجتبی #سال_نو_مبارک

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...

#کثیف #رسانه #فارسی #صفحات #اجتماعی #تلگرام #آمریکا #اسراییل...