مثل (۲۳۳ تصویر)

#بازم‌تولد‌داریم‌😍😊#شهید‌محمد‌حسین‌بشیری‌سردار_سلیمانی: باشه...
۱۱

#بازم‌تولد‌داریم‌😍😊#شهید‌محمد‌حسین‌بشیری‌سردار_سلیمانی: باشه...

#س #مثل #سردار

#س #مثل #سردار

#‌‏وقتی کسیو نداری تنهاییت رو با کتاب و فیلم پر میکنی ولی اخ...
۱۲

#‌‏وقتی کسیو نداری تنهاییت رو با کتاب و فیلم پر میکنی ولی اخ...

‹🧠🌸› #یکی رو پیدا کنین که هم بشه باهاشدعوا کرد، هم قربون صدق...
۸

‹🧠🌸› #یکی رو پیدا کنین که هم بشه باهاشدعوا کرد، هم قربون صدق...

☀️ #حدیث💚پیامبر_اکرم #حضرت_محمد_مصطفی صلی الله علیه و آله و ...

☀️ #حدیث💚پیامبر_اکرم #حضرت_محمد_مصطفی صلی الله علیه و آله و ...

بالاخره تموم شد 😍❤ #مثل پروانه زیبا باش اما دست نیافتنی 👑😌 #...
۳۰

بالاخره تموم شد 😍❤ #مثل پروانه زیبا باش اما دست نیافتنی 👑😌 #...

#مثل یاهو نباشیم

#مثل یاهو نباشیم

قید آدمهای نصفه و نیمه زندگیتونو بزنین تا آرامش بهتون برگرده...

قید آدمهای نصفه و نیمه زندگیتونو بزنین تا آرامش بهتون برگرده...

خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او. نیکی های هر ش...

خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او. نیکی های هر ش...

#من غرورم را شکستم #تا بدانند خستہ‌ام #چشم خود بر این همہ #آ...

#من غرورم را شکستم #تا بدانند خستہ‌ام #چشم خود بر این همہ #آ...

#خدا چه شکلیه؟!از چی #درست شده و قبل از خدا چی بوده؟!!اگر شم...
عکس بلند

#خدا چه شکلیه؟!از چی #درست شده و قبل از خدا چی بوده؟!!اگر شم...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala