متّهم (۲ تصویر)

:waving_black_flag:امروز وطن معنی غم را فهمید:waving_black_f...

:waving_black_flag:امروز وطن معنی غم را فهمید:waving_black_f...

#اعتدال، زیر تیغ !!بازخوانی مفهوم یک واژه❌علی لاریجانی :"برخ...

#اعتدال، زیر تیغ !!بازخوانی مفهوم یک واژه❌علی لاریجانی :"برخ...