متن_کوتاه (۱۳۱ تصویر)

شاهکار زندگی چیست
۳

شاهکار زندگی چیست

‏هرچی بیشتر میگذرهبیشتر به این شعر می‌رسم که میگه:غرض رنجیدن...
۲

‏هرچی بیشتر میگذرهبیشتر به این شعر می‌رسم که میگه:غرض رنجیدن...

تگش کن 😍👇.آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبه، وقتی قهره یا حالش...

تگش کن 😍👇.آدم وقتی حالش خوبه که حالش خوبه، وقتی قهره یا حالش...

متاسفانه..!!#استوری#متن_کوتاهمدیر کانال متن کوتاه👇@Mr_Dayan
۵۳۵

متاسفانه..!!#استوری#متن_کوتاهمدیر کانال متن کوتاه👇@Mr_Dayan

در آغوشم که کشیدی؛ دنیا فراموش شد...!بدبختی ها و بدشانسی ها ...

در آغوشم که کشیدی؛ دنیا فراموش شد...!بدبختی ها و بدشانسی ها ...

پس از مدتیبرگشتم سراغ نقاشی 😁 یا بهتره بگم برگشتم سر یه نقاش...
۸

پس از مدتیبرگشتم سراغ نقاشی 😁 یا بهتره بگم برگشتم سر یه نقاش...

#لیلافداکار #جسارت #انسانیت #دلنوشته #حافظ #مولوی #خیام #شعر...

#لیلافداکار #جسارت #انسانیت #دلنوشته #حافظ #مولوی #خیام #شعر...

#به_وقت_نقاشی‌‏یه چیزی تو نسل‌مون اشتباهه!یه عالمه ‏چَشمِ غم...

#به_وقت_نقاشی‌‏یه چیزی تو نسل‌مون اشتباهه!یه عالمه ‏چَشمِ غم...

‏هیچ تیری به قلب ِهیچ سربازِ لب مرزی نمی‌خوردچون هیچ سربازی ...
۴

‏هیچ تیری به قلب ِهیچ سربازِ لب مرزی نمی‌خوردچون هیچ سربازی ...

بیش از این نمیتوانم حریف این دل شوم«تو چرا باز نگشتی دیگر؟!»...
۱۴

بیش از این نمیتوانم حریف این دل شوم«تو چرا باز نگشتی دیگر؟!»...

دستم را بگیر و ببر خانه کشیده ای محکم زیر گوشم بخوابان وجای ...
۸

دستم را بگیر و ببر خانه کشیده ای محکم زیر گوشم بخوابان وجای ...

#خدا_می_بیندمی‌خواست کاری انجام دهد که در منطق دین، گناه شمر...
۱۹

#خدا_می_بیندمی‌خواست کاری انجام دهد که در منطق دین، گناه شمر...

#مسئولین_و_تولید_ملیاز مهم‌ترین بخش‌های حمایت از تولید ملی د...
۱۰

#مسئولین_و_تولید_ملیاز مهم‌ترین بخش‌های حمایت از تولید ملی د...

#زیر_ساخت_های_علمی_تولید_کالااین امر تنها با توانمندی علمی ز...
۴

#زیر_ساخت_های_علمی_تولید_کالااین امر تنها با توانمندی علمی ز...

#اعتکاف_ماه_رجبچند سالی بود، دوست داشت در ماه رجب در اعتکاف ...
۸

#اعتکاف_ماه_رجبچند سالی بود، دوست داشت در ماه رجب در اعتکاف ...

#صله_رحم_به_قیمت_گناهبرای این که با نامحرم، ارتباط غیرمعمول ...
۳

#صله_رحم_به_قیمت_گناهبرای این که با نامحرم، ارتباط غیرمعمول ...

#بهار_انسان️ او ربیع انسان‌هاست و قلبی که به محبت او آمیخته ...

#بهار_انسان️ او ربیع انسان‌هاست و قلبی که به محبت او آمیخته ...

digikala