متن_ناب (۲۵۲۴ تصویر)

https://www.instagram.com/p/CJwdVQKhYCt/?igshid=jhfpynxn9hu9...

https://www.instagram.com/p/CJwdVQKhYCt/?igshid=jhfpynxn9hu9...

ادب کردنآشون
۱

ادب کردنآشون

https://www.instagram.com/p/CJwdVQKhYCt/?igshid=jhfpynxn9hu9...
۱

https://www.instagram.com/p/CJwdVQKhYCt/?igshid=jhfpynxn9hu9...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

تاآخرخوب نگاه کنید
۲

تاآخرخوب نگاه کنید

سرناامینی

سرناامینی

پریسابوربلک

پریسابوربلک

سرناامینی

سرناامینی

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...
۳

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

بابایِ خوبم دلم برای کودکی‌هایی که تویِ آغوشِ مردانه‌ات مچال...
۲

بابایِ خوبم دلم برای کودکی‌هایی که تویِ آغوشِ مردانه‌ات مچال...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۵

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

ماشاالله یادتون نره
۱۴

ماشاالله یادتون نره

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۴

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۱

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...
۲

«سخت نگیر، عادت می‌کنی»همه‌ی آدمایی که این جمله رو بهم می‌گف...

به درک تیکه کلامش بود. فرقی نداشت چه خبری بشنوه، فرقی نداشت ...

به درک تیکه کلامش بود. فرقی نداشت چه خبری بشنوه، فرقی نداشت ...

گاهی اوقات، بغض از سکوتِ مطلق است که خانه نشینِ گلوگاهِ آدمی...

گاهی اوقات، بغض از سکوتِ مطلق است که خانه نشینِ گلوگاهِ آدمی...