متن_خاص (۴۲۱۶ تصویر)

#مخاطب#متن_خاص
۱

#مخاطب#متن_خاص

#مخاطب#متن_خاص             #پستای_قبلم_ببین_خوشت...
۱

#مخاطب#متن_خاص #پستای_قبلم_ببین_خوشت...

تاآخرخوب نگاه کنید
۲

تاآخرخوب نگاه کنید

سرناامینی

سرناامینی

پریسابوربلک

پریسابوربلک

سرناامینی

سرناامینی

#متن_خاص #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت...
۲

#متن_خاص #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو_کامنت...

مرا با برکه ‌ام بگذار، دریا ارمغانِ توبگو جوی حقیریآرزوی رود...

مرا با برکه ‌ام بگذار، دریا ارمغانِ توبگو جوی حقیریآرزوی رود...

ای کاش بی باران نماند،چتری که ما را با هم به منزل می‌رساند!....
۲

ای کاش بی باران نماند،چتری که ما را با هم به منزل می‌رساند!....

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...
۲

https://www.instagram.com/p/CLhDv6yBWUW/?igshid=17uv4n6jqinb...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۳

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

#مخاطب#متن_خاص             #لایک_فالو_کامنت_یادت...

#مخاطب#متن_خاص #لایک_فالو_کامنت_یادت...

ماشاالله یادتون نره
۱۲

ماشاالله یادتون نره

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...
۴

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...

https://instagram.com/parniya_p95zizi2?igshid=10tuls2fgv534#...