متنفر (۴۰ تصویر)

فاک به هر کی ک از کیپاپ بدش میاد و هیتر ها و آلکیپاپ:)🔪🖕🏻🖕🏻🖕...
۱۴

فاک به هر کی ک از کیپاپ بدش میاد و هیتر ها و آلکیپاپ:)🔪🖕🏻🖕🏻🖕...

یح چرا واقعا¿ :>>>>>💔#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpi...

یح چرا واقعا¿ :>>>>>💔#kpop#kpopr#bts#army#armi#blink#blackpi...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...
۱

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

#دخترونعـ #پسرونعـ #تنهاییـ #پروف_لشـ #رفیقـ #عاشقانعـ #کلیپ...

وقتی میخوای برین لطفا یه دلیل قانع کننده بیارین ، یه جوری که...

وقتی میخوای برین لطفا یه دلیل قانع کننده بیارین ، یه جوری که...

برای مدت طولانی؛از کسی #متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه...
عکس بلند
۱۲

برای مدت طولانی؛از کسی #متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه...

#سلبریتی_خائن:up-pointing_red_triangle:ما #آریایی هستیم به و...
۱

#سلبریتی_خائن:up-pointing_red_triangle:ما #آریایی هستیم به و...

:up-pointing_red_triangle:ما #آریایی هستیم به وقتش عربم میپر...
۱

:up-pointing_red_triangle:ما #آریایی هستیم به وقتش عربم میپر...

#10_قانون_کلی_برای_زندگی : :gem_stone:قانون یکم:به شما #جسمی...
عکس بلند
۵

#10_قانون_کلی_برای_زندگی : :gem_stone:قانون یکم:به شما #جسمی...

#عشق #متنفر
۱

#عشق #متنفر

بعضی وقتا از زور #خستگی و #دلمردگی از خودمم #متنفر میشم :) #...

بعضی وقتا از زور #خستگی و #دلمردگی از خودمم #متنفر میشم :) #...

اگر کسی هست بدون ترس و خجالت کامنت بذاره :) طرفداراشونم کامن...
۲۱۰

اگر کسی هست بدون ترس و خجالت کامنت بذاره :) طرفداراشونم کامن...

زمانی که #فروید (بزرگترین #روانشناس دنیا) آنا دختر ۱۶ ساله خ...

زمانی که #فروید (بزرگترین #روانشناس دنیا) آنا دختر ۱۶ ساله خ...

برای مدت طولانی از کسی #متنفر نباشید!چون #تنفر تبدیل به نقطه...

برای مدت طولانی از کسی #متنفر نباشید!چون #تنفر تبدیل به نقطه...