نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ما_هم_اهل_بخیه_ایم (۱ تصویر)

#ما_هم_اهل_بخیه_ایم😄 👇 در دوره #قاجار رسم بود که هر سال هنگام #نوروز اصناف مختلف برای سلام عید به خدمت #شاه می رسیدند. در یک سلام نوروزی که صنف #خیاط به حضور #ناصرالدین_شاه می رفتند #پالان_دوزها ...

#ما_هم_اهل_بخیه_ایم😄 👇 در دوره #قاجار رسم بود که هر سال هنگام #نوروز اصناف مختلف برای سلام عید به خدمت #شاه می رسیدند. در یک سلام نوروزی که صنف #خیاط به حضور #ناصرالدین_شاه می رفتند #پالان_دوزها هم دنبال آنها به راه افتادند ، خیاطان که از همراهی آنان ناراحت بودند به ...

۱ فروردین 1396
100